Voorwaarden sporten met Decathlon

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn deze sportenmetdecathlon productvoorwaarden van toepassing op alle accounts, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Decathlon en u als gebruiker van deze dienst . Door u te registreren (een account aanmaken) voor de dienst verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Indien u zich registreert voor sportenmetdecathlon, krijgt u automatisch een Decathlon sportpas. Voor deze klantenkaart geldende Algemene Voorwaarden van het Klantenkaartprogramma van Decathlon Nederland.

Indien Decathlon niet de organisator is van een evenement is Sportenmetdecathlon een facilterend platform waar een organisator evenmenten kan aanmelden en u deze evenementen kan bekijken en u zich voor deze evementen kan inschrijven. Decathlon is geen partij bij de overeenkomst die tussen u en een organisator tot stand komt. U dient onderlinge geschillen op te lossen met de organisator.

Acount aanmaken en evenementenregistratie

Het aanmaken van een account is toegestaan voor personen van 16 jaar en ouder. Het is minderjarigen alleen toegestaan zich te registreren voor een account met toestemming van de wettelijk ouder of voogd.

Bij registratie voor een evenement of activiteit vragen we uw naam, emailadres, geslacht, geboortedatum en overige gegevens die voor het evenement of de activiteit van belang zijn. Wanneer u andere personen opgeeft voor het evenement dient u de toestemming van deze personen te hebben, voordat u deze persoon opgeeft voor deelname aan het evenement of de activiteit.

Bij registratie voor een evenement worden persoonsgegevens gedeeld met een Decathlon partner. Deze partner is de organisator van het evenement en verwerkt uw gegevens ten behoeve van de organisatie, onder meer om contact met u op te nemen over de verdere organisatie van de dag.

Medische condities

Deelnemen aan een evenement of activiteit is op eigen risico.Wanneer u zich inschrijft voor een evenement of activiteit betekent dit dat u in goede gezondheid verkeert en in staat bent om deel te nemen aan het evenement zonder beperkingen. Decathlon aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook vóór, tijdens of na het deelgenomen sport evenement of activiteit. De organisator is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

Wanneer u zich inschrijft voor een evenement of activiteit betekent dit dat er voor zover u weet geen medische reden bestaat waarom u niet zou moeten deelnemen aan het evenement of de activiteit en dat u op dit moment niet lijdt aan (en niet hebt geleden aan) een ziekte of medische aandoening waardoor u mogelijk niet kunt deelnemen aan het evenement of de activiteit. Of dat uw medische gesteldheid verergerd kan worden door uw deelname aan het evenement of de activiteit.

U stemt ermee in dat u de organisatoren (of het medische personeel) onmiddellijk op de hoogte stelt van pijn, ongemak, vermoeidheid of andere symptomen die u vóór, tijdens en na uw deelname aan het sport evenement of activiteit ondervindt. U stemt ermee in dat u mogelijk op verzoek van de organisatie uw deelname onmiddellijk moet beëindigen of uitstellen.

Het registreren van een ander persoon

U bevestigt dat u gemachtigd bent om gegevens van andere individuele deelnemers in te voeren. Tevens nemen deze deelnemers op eigen risico deel aan de evenementen en activiteiten en dat geen enkele verantwoordelijkheid zal gelden voor sponsors, evenementendirecteurs of personen die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement of de activiteit voor enig letsel, verlies of schade geleden door u of uw teamleden in of vanwege het evenement of de activiteit, hoe deze ook is veroorzaakt. Houd er alstublieft rekening mee dat deelnemers onder de 12 jaar gedurende de hele duur van het evenement en de activiteit door een ouder of voogd moeten worden vergezeld.

U bevestigt ook dat de deelnemers die u registreert, overeenkomen met de voorwaarden van de paragraaf 'Medische aandoeningen' hierboven.

Email ontvangen

Om u te registreren voor sportenmetdecathlon.nl, moet u een geldig e-mailadres opgeven zodat we u een bevestiging van uw registratie en bijbehorende noodzakelijke informatie kunnen sturen. Als u een spamfilter voor uw e-mailaccount hebt ingeschakeld, moet u ervoor zorgen dat onze domeinnaam @decathlon.com is ingesteld als geldige afzender, zodat deze e-mails niet worden geblokkeerd.

Het opgegeven e-mailadres (en eventuele e-mailadressen die worden opgegeven wanneer andere personen worden geregistreerd) worden verzameld namens de organisator van het sport evenement of activiteit. De evenementorganisator kan de details gebruiken om aanvullende informatie en/of marketing over evenementen waar u zich voor opgeeft, te verzenden. Het kan ook tot twaalf maanden na afloop van het evenement door hen worden gebruikt om follow-up informatie over het evenement en marketing- of promotiemateriaal te versturen. Tevens kan u benaderd worden voor andere evenementen en activiteiten of door de organisator aangeboden diensten te verzenden.

Betalingen

Alle betalingen worden uitgevoerd in euros. Er wordt geen factuur verstrekt met de bevestiging van uw invoer, hoewel er een bevestigingsmail van uw registratie zal worden verzonden naar het geregistreerde e-mailadres.

De betalingen zullen direct met de organisator van het sport evenement of activiteit geregeld worden. Decathlonis hiervoor niet verantwoordelijk.

Annuleren deelname

Decathlon heeft met partners afgestemd dat deelnemers die zich via Sportenmetdecathlon registreren tot één dag voor aanvang van het evenement kosteloos kunnen annuleren. Indien u niet tijdig annuleert kunnen er kosten in rekening gebracht worden door de organisator.

Door deel te nemen aan dit evenement, geeft u Decathlon en de partner die het evenement organiseert autoriseren toestemming om foto's en video's te maken en op te nemen waar u fysiek herkenbaar bent. Ook geeft u toestemming om de afbeeldingen en video's te behouden, vrij te geven en te exploiteren zoals ze zijn of zoals gewijzigd door Decathlon en de partner die het evenement organiseert. Decathlon en partner die het evenement organiseert hebben (maar is niet beperkt tot) het recht om ze te gebruiken in hun gedrukte en online publiciteit, sociale media en persberichten.

Data beveiliging

Uw persoonlijke gegevens en de specifieke informatie bij inschrijving, die u geeft, zullen zowel door Decathlon als de partner die het evenement organiseert worden gebruikt voor het verwerken en publiceren van inschrijvingen en resultaten.

  • Login